Polityka prywatności.

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie aby dać Ci gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych Użytkownika Sklepu. W czasie korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie wymaganych danych zablokuje realizację złożonego przez Ciebie zamówienia.

UWAGA ! Czytając, przeglądając czy używając Sklepu internetowego akceptujesz zasady zawarte w Polityce                                      Prywatności.

                                                                      POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklep.Komerc.pl.
 2. KOMERC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony                  udzielonych danych osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje  wszelkie niezbędne działania.
 • 2. Administrator Danych Osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich        z usług Sklepu jest KOMERC Sp. z o.o., ul. Okrzei 8, 59-225 Chojnów, KRS 0000046727, NIP 694-000-77-51
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych      przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą,                uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym i poza nim, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług na podstawie osobnej zgody na przetwarzanie danych, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowej) jak również mailowo, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki.
 • 3. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
 1. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) oraz akty wykonawcze do niej, art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 2. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

      4. Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
 • identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas            poprzednich wizyt w Sklepie,
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi  ponownie wpisywać              Hasła,
 • optymalizacji korzystania ze Sklepu,
 • dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników

3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą                           ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez                                   przeglądarkę „Ciasteczek”.

 • 5. Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych zgodnie z § 3 pkt 4.
 2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • 6. Postanowienia dodatkowe

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane pod                                       adresem: komerc0@poczta.onet.pl