Koszyk
0,00 

Brak produktów w koszyku.

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie aby dać Ci gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych Użytkownika Sklepu. W czasie korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie wymaganych danych zablokuje realizację złożonego przez Ciebie zamówienia.

Czytając, przeglądając czy używając Sklepu internetowego akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych

    osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez

    nich z usług Sklep.Komerc.pl.
2. KOMERC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania

    prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Użytkowników

    podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne

    działania.

§ 2. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z

    korzystaniem przez nich z usług Sklepu jest KOMERC Sp. z o.o., ul. Okrzei 8,

    59-225 Chojnów, KRS 0000046727, nr NIP 694-000-77-51.
2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia

    przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom

    nieupoważnionym oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem

    lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym oraz

    poza sklepem.

 § 3. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie ustawy 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

    danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) wraz z aktami wykonawczymi

    do niej, § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie

    podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz  § 3 i 4 rozporządzenia

    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie

    dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i

    organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące

    do przetwarzania danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia

    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO

2. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane

     operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówień będą przetwarzane przez

    okres niezbędny do ich realizacji, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane

    przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

    sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

    wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba

     której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest

    warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości

    zamówienia produktów w sklepie.

 § 4. Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera

      Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania

      Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
    a) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych

        historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie,
    b) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

        musi  ponownie wpisywać Hasła,
    c) optymalizacji korzystania ze Sklepu,
    d) dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników,
3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze

    „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć

    zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

§ 5. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych zgodnie z § 3 pkt 4.

2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik

    naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych

    Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

    Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być

    zadawane pod adresem: komerc0@poczta.onet.pl