Koszyk
0,00 

Brak produktów w koszyku.

Klauzula informacyjna stosowana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOMERC Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie przy ul. Okrzei 8, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych zamówień oraz, na podstawie osobnej zgody, na przesyłanie informacji handlowych firmy,

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda złożona w momencie składania zamówienia w naszej firmie a przetwarzanie będzie zgodne z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) wraz z aktami wykonawczymi do niej, z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz  3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz z  art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku odmowy podania danych niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia,

5.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionego towaru.

6. Kontakt mailowy i telefoniczny będzie wykorzystywany jedynie w sprawach dotyczących realizacji zamówienia, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w celu niezbędnym do realizacji zamówień będą przechowywane przez okres 10 lat tj. okres niezbędny do przedawnienia roszczeń.