Transportowe

Łańcuchy transportowe typu FV oraz M są podstawowymi typami w grupie łańcuchów transportowych. Szeroki zakres podziałek oraz trzy typy rolek o różnych wymiarach stwarza konstruktorom możliwość doboru łańcucha wg najbardziej pożądanych wymagań.