Koszyk
0,00 

JAK PRAWIDŁOWO ROZKUĆ I POŁĄCZYĆ ŁAŃCUCH

W tym poradniku przedstawimy jak prawidłowo rozkuć, a następnie połączyć ogniwa łańcucha. Oczywiście należy to robić przy użyciu profesjonalnych narzędzi typu wyciskacz,  rozkuwacz w przypadku łańcuchów o małych podziałkach np. łańcuch rowerowy, motocyklowy lub za pomocą prasy ze specjalnym oprzyrządowaniem dla łańcuchów dużych i ciężkich.

Co jednak gdy nie mamy takich narzędzi a potrzebujemy np. skrócić łańcuch w rowerze, motocyklu lub w jakimś innym urządzeniu napędzanym poprzez łańcuch ?

Rozkucie i ponowne połączenie łańcucha nie będzie możliwe bez kilku podstawowych rzeczy. Aby tę operację wykonać prawidłowo i nie spowodować przy tym obniżenia wytrzymałości łańcucha musimy posiadać:

– imadło

– wybijak o średnicy nieco mniejszej niż średnica sworznia

– zagławiacz

– młotek

Rozkuwanie łańcucha

1. Wybieramy w łańcuchu ogniwo, które chcemy rozkuć.

2. Kładziemy łańcuch na szczękach imadła w taki sposób aby sworznie znajdowały się w

    szczelinie między szczękami.

3. Młotkiem wbijamy sworzeń do momentu aż zrówna się z powierzchnią płytki zewnętrznej

    (jak na rysunku).

Opis: C:\Users\Zenek\Desktop\Jak prawidłowo rozkuć łańcuch\Rys. 31.jpg

4. Przykładamy wybijak do sworznia i za pomocą młotka wbijamy go. Należy się upewnić, że

    wybijak jest centralnie oparty na sworzniu a nie na płytce ! W pierwszej fazie wybijania

    sworzeń będzie stawiał większy opór do momentu aż zagłowienie przejdzie przez pierwszą

    płytkę. Kiedy natrafimy na kolejny opór należy sprawdzić czy ogniwo wewnętrzne

    wysunie się z widełek ogniwa zewnętrznego, jeżeli nie – należy z wyczuciem nadal wbijać

    sworzeń. Całkowite wybicie sworznia z ogniwa zewnętrznego spowoduje, że nie będziemy

    w stanie użyć go powtórnie.

    Prawidłowo rozkuty łańcuch powinien wyglądać jak poniżej.

Opis: C:\Users\Zenek\Desktop\Jak prawidłowo rozkuć łańcuch\Rys. 31.jpg

5. Jeżeli chcemy skrócić łańcuch np. o 2 ogniwa to w identyczny sposób postępujemy dwa

    ogniwa dalej. Tak samo odbywa się to dla każdej, parzystej liczby ogniw. Należy zwrócić

    uwagę, że po skróceniu łańcuch z jednej strony musi mieć ogniwo zewnętrzne z  

    wystającym sworzniem a z drugiej ogniwo wewnętrzne (jak na rysunku powyżej).

    Skrócenie łańcucha o nieparzystą ilość ogniw np. o 1 wymaga usunięcia dwóch ogniw  w

    sposób opisany powyżej i następnie zamontowanie ogniwa złącznego wygiętego

    (jak na rysunku poniżej).

Opis: C:\Users\Zenek\Desktop\Jak prawidłowo rozkuć łańcuch\Rys. 7.jpg

Łączenie łańcucha.

1. Łańcuch odwracamy wystającym sworzniem do góry i kładziemy go na równej, metalowej

    powierzchni.

2. Wkładamy koniec łańcucha zakończony ogniwem wewnętrznym w ogniwo zewnętrzne na

    drugim końcu (jak na rysunku poniżej) tak aby lekko wystający do środka ogniwa sworzeń

    wszedł w otwór tulejki. Pod ogniwo należy podłożyć jedną lub dwie podkładki w

    zależności od wielkości łańcucha.

Opis: C:\Users\Zenek\Desktop\Bez nazwy 1.jpg

3. Za pomocą młotka wbijamy sworzeń aż do momentu kiedy zrówna się z dolną płytką

    zewnętrzną (jak na rysunku poniżej).

Opis: C:\Users\Zenek\Desktop\Jak prawidłowo rozkuć łańcuch\Rys. 4.jpg

4. Odwracamy łańcuch.

5. Wbijamy lekko płytkę zewnętrzną tak aby sworzeń wyszedł ponad nią na wysokość taką

    jak w ogniwach sąsiednich (rysunek poniżej).

Opis: C:\Users\Zenek\Desktop\Jak prawidłowo rozkuć łańcuch\Rys. 55.jpg

6. Za pomocą zagławiacza rozklepujemy koniec sworznia aby zabezpieczyć płytkę przed

    zsunięciem w trakcie eksploatacji łańcucha.  

7. Sprawdzamy czy ogniwa swobodnie obracają się w przegubach.

8. Jeżeli doszło do zakleszczenia ogniwa wewnętrznego należy młotkiem uderzyć w czoło

    sworznia, na którym doszło do zakleszczenia.