Sworzniowe

Łańcuchy sworzniowe nazywane łańcuchami Galla to łańcuchy, w których płytki wewnętrzne są luźno osadzone na podtoczonych sworzniach natomiast płytki zewnętrzne na wcisk.