Koszyk
0,00 

Średnicę podziałową należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a wynik ostateczny zaokrąglić do dwóch cyfr po przecinku.

Wymiary liniowe należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wynik ostateczny zaokrąglić do jednej cyfry po przecinku.

Wymiary kątowe należy zaokrąglić do”1”.

 • Podziałka łańcucha             – p –   według norm
 • Średnica rolki lub tulejki             -d1–   według norm
 • Liczba zębów -z-   według założeń
 • Promień wrębu             -r1–   0,505d1+0,069 ⋅3√d1
 • Kąt styku rolki α1–                     140°-90°/z          120°-90°/z
 • Zarysu zęba -re–   0,12d1(z+2)             0,008d1(z+180)
 • Średnica podziałowa -d-   p/sin180°/z
 • Średnica wierzchołków – da–   d+1.25p-d1           d + p(1-1,6/z)-d1
 • Średnica podstaw             – dt–   d-d1

Uwagi:

 • Ciąg zależnych ilości zębów dla łańcuchów rolkowych- tulejkowych precyzyjnych: 

z = 17; 19; 21; 23; 25; 38; 57; 76; 95; 114.

 • Minimalna liczba zębów koła małego z = 17, dopuszcza się 15.

Poprzeczne wymiary wieńca dla łańcuchów tulejkowych i rolkowych 

 • Rozstaw płytek wewnętrznych                                 -b1-                      według norm
 • Szerokość płytki                                                        -h2-                      według norm
 • Podziałka poprzeczna łańcucha wielorzędowego     -pt –                     według norm
 • Szerokość uzębienia                                                  -bf1

       (łańcuch jednorzędowy)             0,93b1 dla p≤12,7    0,95b1 dla p>12,7

 • Szerokość uzębienia                                                  -bf1

(łańcuch dwurzędowy)                0,91b1 dla p≤12,7    0,93b1 dla p>12,7

 • Szerokość wieńca                                                       -bf2-                     bf1+pt
 • Szerokość ścięcia wierzchołka                                   -ba–              bamax=0,15p   bamin=0,1p
 • Odległości średnicy podtoczenia                                -f-               0,7p
 • Maksymalny promień podtoczenia                            -dg–             d-2f
 • Minimalny promień boku zęba                                  -rk–              p lub 1,5d1