Koszyk
0,00 

        Sprzęgło jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie, obrotowo osadzonych wałów – czynnego (napędzającego) i biernego (napędzanego), w celu przeniesienia momentu obrotowego.

Taką samą funkcję w urządzeniu spełnia sprzęgło skrętnie elastyczne. Głównymi zaletami sprzęgieł skrętnie elastycznych są niewielkie gabaryty, ciężar oraz możliwości przenoszenia wysokich momentów obrotowych przy stosunkowo małych momentach bezwładności. Sprzęgła tłumią drgania skrętne i eliminują udary powstające w wyniku nierównomiernej pracy silnika. Ich docelowe zastosowanie to np. sprężarki śrubowe, wentylatory, pompy wirnikowe, dmuchawy itp.

  Schemat sprzęgła skrętnie elastycznego. 

Sprzęgło skrętnie elastyczne składa się z dwóch przystających do siebie elementów posiadających wklęsłe, przesunięte obwodowo zęby. Wklęsły kształt zęba jest tak wyprofilowany, że wolną przestrzeń między nimi wypełnia elastyczny łącznik. Do zalet  łącznika należy  dobre tłumienie drgań, przenoszenie dużych momentów obrotowych i wysoka sztywność skrętna. W zależności od twardości materiału posiadamy trzy rodzaje łączników: czerwony o twardości 98 Sh A, czarny – 94 Sh A i żółty – 92 Sh A. 

Dobór sprzęgła

Sprzęgło powinno być dobrane na podstawie porównania rzeczywistego obciążenia urządzenia i wartości dopuszczalnego obciążenia sprzęgła, które nie może zostać przekroczone w czasie pracy. 

1. Napędy bez okresowych drgań skrętnych.

obciążenie nominalnym momentem obrotowym:

TN – moment obrotowy urządzenia,  P – moc silnika,  n – ilość obrotów/minutę

dopuszczalny moment obrotowy:

TKN – dopuszczalny moment obrotowy,  St – współczynnik temperaturowy

dopuszczalny maksymalny moment obrotowy sprzęgła:

TS – szczytowy moment obrotowy,  Sz – współczynnik rozruchowy

 szczytowy moment obrotowy po stronie napędzającej:

TAS – szczytowy moment obrotowy udaru po stronie napędzającej 

MA – współczynnik bezwładności strony napędzającej

SA – współczynnik udarowy po stronie napędzającej

 szczytowy moment obrotowy po stronie napędzanej:

TLS – szczytowy moment obrotowy udaru po stronie napędzanej

ML – współczynnik bezwładności strony napędzanej

SL – współczynnik udarowy po stronie napędzanej

 – współczynniki bezwładności:

    Strona napędzająca                 Strona napędzana

JA – moment bezwładności strony napędzającej

JL – moment bezwładności strony napędzanej

2. Napędy z okresowymi drganiami skrętnymi.

dopuszczalny moment obrotowy:

– przejście przez rezonans:

– zmienny moment obrotowy sprzęgła:

TW – zmienny moment obrotowy urządzenia

Przy większych częstotliwościach należy wziąć również pod uwagę moc powstającą w wyniku tłumienia przez łącznik, która musi być niższa od dopuszczalnej mocy tłumienia sprzęgła. 

3. Znormalizowane wartości współczynników St, Sz, SA/SL.

          – współczynnik temperaturowy:

Oznaczenie współczynnikaTemperatura ° CWartość współczynnika

St
– 30 +301,0
+ 401,2
+ 801,4
+ 1201,8

– współczynnik rozruchowy Sz:

Oznaczenie współczynnika
Liczba uruchomień/godzinęWartość współczynnika

Sz
1001,0
2001,2
4001,4
8001,6

 – współczynnik udarowy SA/SL:

Oznaczenie współczynnika
Rodzaj rozruchuWartość współczynnika

SA/SL
Lekki1,5
Średni1,8
Ciężki2,2